top of page

  BAKGRUNN


Jeg begynte å fatte interesse for psykoterapi etter mange års praksis med yogaundervisning og massasjeterapi.

Berøring, tilstedeværelse, avspenning og pust forløser noe i mennesker. Jeg så at det ofte oppsto behov for samtale og deling etter behandling.

Valg av videreutdannelse ble et 4-årig Høyskolekandidatur ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole. Gestaltterapi er en terapiretning innen psykoterapi som også representerer mitt menneskesyn.

Jeg har kompetanse fra arbeid med: 

Fosterhjemsbarn

Rusavhengige på akuttmottak

Ukrainske flyktninger på akuttmottak

Karriereveiledning

Konfliktløsning - Mekler i Konfliktrådet

Å lede Likemannsgrupper/støttegrupper

Lederstøtte, kartlegging og helsefremmende tiltak i bedrift  

Min livserfaring og kompetanse innebærer også å være gift, skilt, mor, mormor, samboer, stebarn, utbrenthet samt bytte av yrke i voksen alder. Gestaltterapi og yoga har gjort meg mindre reaktiv, mer oppmerksom i mine handlinger og mer aksepterende i forhold til meg selv og mine omgivelser.

Minst 4 ganger i året har jeg med meg grupper utenlands eller innlands på kultur/opplevelse eller oppladende yogaferier i inspirerende, vakre og rolige omgivelser.

Her er det bare å melde seg på - alene eller med et følge

 

IMG_6548_røtter_01_small.jpg

MITT MENNESKESYN

Jeg tror på å gi seg selv vennlig oppmerksomhet og å være nysgjerrig på egne reaksjonsmønstre fremfor for å dømme seg selv. Jeg tror på at alle mennesker gjør så godt de kan.

Når vi åpner opp for en terapeutisk prosess kan det gi en fantastisk mulighet for tilhelende endring, gode valg og til å stå sterkere i seg selv.
 

Kropp, sinn og sjel går hånd i hånd. Vårt pustemønster og kroppslige signaler kan fortelle oss mye om hvilken livskvalitet vi har.  Gestaltterapi kan være en god støtte til å bevisstgjøre hvem vi er, hvilke valg vi tar, og våre muligheter til endring. Som terapeut vil jeg hele tiden støtte deg i din prosess og vi skal sammen utforske ditt potensiale i trygge omgivelser som likeverdige samtalepartnere.

 "There is a crack in everything, That's how the light gets in" 
                                                             Leonard Cohen 

Mitt menneskesyn er farget av mangeårig praksis som terapeutisk kroppsterapeut og er preget av det jeg har erfart og lært av mine klienter, elever og ikke minst min egen historie. Jeg er opptatt av hvordan kroppen uttrykker seg i form av kroppsspråk og fornemmelser. Kroppen har ingen ord, men huser følelser, minner og historie.

bottom of page