top of page

Gestalt psykoterapi

GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

Som psykoterapeutisk retning ble Gestaltterapien formet på slutten av 40- tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, kriser og til egenutvikling. Den søker å synliggjøre muligheter og valg for å skape mestring i eget liv.

I Gestaltterapi bygger vi på relasjonene mellom terapeut og klient. Hypotesen er at utfordringene vi står ovenfor, lidelsen, traumet eller forstyrrelsen har oppstått i relasjon og kan gjenfinnes og endres i relasjon. I dette tilfellet sammen med terapeuten. Når vi i terapien erfarer den relasjonelle utfordringen, hva den representerer, historien og følelsen som ligger bak, oppstår muligheten for at vi sammen bygger ny relasjonserfaring der andre former for samspill og kontakt kan oppstå. 

Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å involvere seg aktivt i møte med sin klient.

Sammen med klienten utforsker gestaltterapeuten følelser, reaksjoner og handlinger, for å bevisstgjøre klient på egne behov og valg i møte med seg selv og andre. Målet er å øke klientens mulighet for å se seg selv og sine valg. 

Gestaltterapi formidler at endring kan skje gjennom økt erkjennelse om seg selv, noe som skjer i selve øyeblikket og i situasjoner der klient og terapeut møtes.

Gestaltterapi er en internasjonal anerkjent psykoterapeutisk retning.

Gestaltterapeuten støtter klienten til å ta indre uro på alvor, slik at han/hun kan ta hensiktsmessige valg og påvirke egen livssituasjon gjennom å oppdage nye muligheter.

Gestaltterapeuter kan støtte deg til å akseptere det som er, og å bidra til at endring kan skje.

Gestaltterapi er en samtaleterapi med fokus på tanker, følelser, kroppslig uttrykk og fornemmelser.

NGF-logo-fin_medium.jpg

Vi kan blant annet jobbe med

Nedstemthet

Angst

Traumer

Identitet/selvbilde

Konflikter

Eksistensielle spørsmål

Endring og veivalg

Sorg/sinne

Ensomhet

Utbrenthet

Brudd, kriser og omveltninger i livet

Intervjutrening

Kjærlighet og skilsmisseproblematikk

Mer glede i hverdagen

Mine og dine barn

Vanskeligheter er ikke bare problemer, de er også muligheter

"
bottom of page